Odla i växthus

Innehåll som kan döljas

Läs mer

Fördelarna med att odla i växthus är många. Odlingen kan komma igång tidigare och dessutom kan odlingssäsongen förlängas i växthuset.
En annan fördel är att att det går att odla vissa grödor enklare i växthus om man jämför med att odla dem på friland.
För att skapa ett bra odlings klimat till växterna så är en bra ventilation en viktig byggsten så att temperaturen kan regleras efter behov.
Testa odla något som du inte odlat förut, varför inte testa meloner?

Hållbarhetslöfte

Läs mer