vad ska man tänka på när man ska plantera perenner?

Innehåll som kan döljas

Läs mer

Plantering av perenner går att göra i april- maj eller i augusti- september. Många rekommenderar att man planterar perenner på hösten och detta för att man slipper vattna under hela sommaren när växten ska etablera sig.

Såhär planterar du:
1. Gräv en stor grop och rensa bort eventuellt ogräs.
2. blanda kogödsel och planteringsjord i gropen.
3. ställ ut dina växter så som du tänkt innan du planterar för att se hur det kommer bli.
4. Gräv ner plantorna och se till att rötterna har tillräckligt med plats.
5. tryck till växten stadigt men ändå lätt.
6. Vattna rikligt.

Det går bra att dela perenner men gör det då innan säsongen kommit igång på våren eller på hösten när jorden har hög fuktighet.


Hållbarhetslöfte

Läs mer