Varför använda täckbark?

Innehåll som kan döljas

Läs mer

Täckbark ger en enhetlig grov markyta som bildar ett skyddande skikt mot vinterkyla, ogräs och avdunstning. Hållbarheten på ett barklager är cirka fem år. Täck känsliga växter med täckbark på hösten. På rosor kupa upp minst 10 cm barken mot grenarna. Täckbarken skapar ett isolerande luftskikt vilket hindrar kylan från att tränga ner i marken. Ogräsfrön får inte fäste i den grova ytan som torkar upp snabbt. Lagret med bark gör att behovet att vattna minskar eftersom avdunstningen minskar från den täckta jordytan.

Skydda växter i trädgården:
Vissa växter behöver lite hjälp på traven för att klara vintern. Känsliga växter så som rosor kan du kupa för att förbättra förutsättningarna för deras övervintring. Kupa upp minst 10 cm bark mot grenarna. Täckbarken skapar ett isolerande luftskikt vilket hindrar kylan från att tränga ner i marken. Extra känsliga buskar kan behöva täckas med vinterväv eller säckväv.

Övervintra utomhuskrukan:
Det viktigaste för att lyckas med övervintringen är att du har valt en stor kruka, ju mer jordvolym det finns i krukan desto större är chansen att rötterna klarar sig utan att frysa sönder. Sedan kan du isolera krukan med några lager bubbelplast på sidorna. Tänk också på att ha krukor som är frosttåliga så att de inte spricker.

Varför används täckmaterial?
Ogräsen och därmed även rensningsbehovet minskar
Täckmaterialet minskar avdunstning från jorden vilket minskar bevattningsbehovet
Planteringarna ser välskötta ut
Ger en vacker inramning av växter och trädgård
Temperaturen blir jämnare och skillnaden mellan dag och natt inte så stor.


Hållbarhetslöfte

Läs mer