Hasselfors Hållbarhetslöfte

Hasselfors Gardens hållbarhetslöfte: Vi tar hand om jorden, oss och framtiden

Vår jord skulle kunna må bättre. Den stora utmaningen är att vi människor förbrukar naturresurser varje år bortom jordens hållbarhet. På Hasselfors Garden vill vi dela glädjen att odla och öka välbefinnandet. Det vill vi göra genom att använda naturresurser på ett klokt sätt samt främja användningen av förnybara och återvunna råvaror. Men utan att göra avkall på produktsäkerhet och användarvänlighet.

 

Vi tar hand om jorden, oss och framtiden

Grunden i vår verksamhet är att vi ger mer till naturen än vi tar från den. Det börjar med oss människor – du och jag och de val som vi alla gör.

På Hasselfors Garden är vårt val att utveckla produkter som fungerar på rätt sätt och ger glädje för både människor och natur. Ett bra odlingssubstrat eller gödselmedel får växten att trivas, jorden att må bättre och är också säkert för människor och djur.

Vad man uppnår med våra produkter är inte obetydligt: ​​trädgårdsskötsel ökar både mentalt och fysiskt välbefinnande, hemträdgårdar och landskapsarkitektur skapar grönare miljöer som ökar biologisk mångfald och livskraft.

 

Odla glädje och välbefinnande

För oss är hållbarhet en helhet. Hållbarhet är mer än bara återvinningsbara förpackningsmaterial och råvaror. Det handlar om att vårda den biologiska mångfalden och främja människors välbefinnande. Den har också sitt eget namn: nettopositivitet. I praktiken innebär detta att de positiva effekterna på miljön och samhället överväger de negativa. Vi övervakar vår nettopositivitet med hjälp av den oberoende UPRIGHT PROJECT-modellen, som inte bara mäter koldioxidavtrycket utan också hållbarhet från olika perspektiv. Vårt mål är att öka vår nettopositivitet varje år.

Dessutom introducerar vi LCA – livscykelanalyser som används för att mäta miljöpåverkan av både enskilda råvaror och färdiga produkter i olika stadier av produktens livscykel.

 

Hur når vi våra hållbarhetslöften?

Vi tar hand om jorden

1. Vi använder ansvarsfullt producerade, naturliga råvaror och förnybara råvaror från den cirkulära ekonomin

2. Produkter som förbättrar jordens och växternas livskraft

Vi tar hand om oss

3. Högkvalitativa, säkra produkter för växter, människor och husdjur. Produkterna genomgår strikt kvalitetskontroll i enlighet med upprättade rutiner som återfinns i vårt certifierade ledningssystem för kvalitet och miljö enligt SS-EN ISO 9001:2015 och SS-EN ISO 14001:2015

4. Välbefinnande och kompetent personal – åtgärd är t.ex. en årlig Great Place to Work-undersökning

5. Välgörenhetsprojekt som förbättrar socialt välbefinnande, till exempel donerar vi våra produkter till gröna projekt som gör bra för alla

6. Råd och tips för hållbart trädgårdsarbete

Vi tar hand om framtiden

7. Cirkulär ekonomi och snabbt förnybara råvaror – vi utvecklar komplement till växttorven samtidigt som produktsäkerhet och goda odlingsresultat bibehålls.

8. Intern återvinningsverksamhet – återvinning av alla organiska restmaterial i vår egen produktion.

9. Förbättrade förpackningslösningar, t.ex. 100% återvinningsbara förpackningar.

10. Inhemsk och lokal produktion – korta transportsträckor, små produktionsförluster.

11. Den biologiska mångfalden gynnas av innovativ grön markbyggnad – både under och över markytan.