Varför välja rätt jord?

Innehåll som kan döljas

Läs mer

Olika växter har olika krav på växtbäddens jordsammansättning och pH. Växter som rhododendron trivs bäst på sura jordar och rosor trivs bäst i en näringsrik och lerhaltig jord. Därför finns det olika anläggningsjordar för rabatter som täcker olika växtgruppers specifika behov och ger en säker etablering.

Hållbarhetslöfte

Läs mer