Vad använder jag sten & sand till?

Innehåll som kan döljas

Läs mer

Dekorationsflis:
Dekorationsflis ger trädgården snygga ytor och adderar färg, på marken och i krukor. Flisen skyddar samtidigt mot ogräs, jordstänk och minskar avdunstningen i jorden så att du inte behöver vattna så ofta. Du kan även göra gångar täckta med flis. På stigar och gångar ger flisen ett mjukt, sviktande underlag.
I planteringar och som ytmaterial på gångar. Lägg ett minst 3 cm tjock lager som dekoration. För effekt mot ogräs behövs ett tjockare lager 5-10 cm.

Svarta Pebbles:
Mjukt tumlade stenar. Grafitgrå när de är torra och svarta när de är våta. Svarta pebbles är mycket dekorativa med växter i krukor, i vatten eller bara som de är utlagda på terrassen eller balkongen.

Vita Pebbles:
Mjuka tumlade stenar av vit marmor. Vita pebbles är mycket dekorativa tillsammans med växter, vatten eller bara som de är utlagda på terrassen eller balkongen.
I planteringar eller istället för gräsmatta. Under dekorationsstenarna läggs ett genomsläppligt marktäckningsväv. Stenarna läggs i ett minst 3- 5 cm tjockt lager beroende på stenens storlek.

Hållbarhetslöfte

Läs mer