Vad ska man tänka på med jord i kolonilotten?

Innehåll som kan döljas

Läs mer

En jord består av fyra komponenter: mineralpartiklar,
organiskt material samt porer där de stora porerna innehåller luft och de små porerna vatten. Det är fördelningen och förhållandet mellan dessa komponenter som ger olika egenskaper till de olika jordarterna.

Lerjord är den vanligaste jorden.
Lerjord är en näringsrik jord och tar väldigt lång tid på sig att torka men när den väl gör det så bildas en hård skorpa och blir därför svår att ta sig igenom. Denna jorden vill man jordförbättra genom att tillsätta organsikt material. Det organsika materialet skapar mer luft och jorden blir lucker och varm.
Allt organiskt material som tillsätts till jorden bryts automatiskt ner av mikroorganismer och markdjur därför är det viktigt att jord förbättra varje år.

Hållbarhetslöfte

Läs mer