Vad ska man tänka på vid plantering på Balkong & Terrass?

Innehåll som kan döljas

Läs mer

När du ska plantera på din balkong eller uteplats så är det viktigt att ta reda på vissa saker först.

Vad ska jag välja för jord?
När det är dags att välja jord för sin plantering är det viktigt att utgå ifrån vad det är man ska plantera, detta för att ge växterna de allra bästa förutsättningarna. Här kan det vara bra att välja till pimpsten eller lecakulor för att bibehålla fukt och bidra till avrinning.

Vad ska planteras i?
Det går att plantera i det mesta men det mans ka tänka på är att om man planterar i krukor så bör det finnas möjlighet för dränering. Det bör också finnas avrinnings skydd så det inte rinner ner till grannen eller smutsar ner underlaget. Här är det bara att välja och vraka mellan balkonglådor, amplar, stora/små krukor eller odlingssäckar beroende på vad du ska odla.

Vilka växter passar?
När man väljer växter är det viktigt att man ser över de förutsättningar växterna kommer ha sin plats. Läs nedan under väderstreck.

Vad har platsen för väderstreck?
- Söderläge blir väldigt varm och här är det viktigt att välja växter som klarar den värmen.
- Väster/österläge har ett perfekt läge med kombination av sol och skugga.
-Norrläge kan man odla många olika växter men pga det begränsade ljuset blir inte blomningen lika riklig som i ett ljusare läge.

Hållbarhetslöfte

Läs mer