Vad ska man tänka på när man ska plantera träd och buskar?

Innehåll som kan döljas

Läs mer

För träd och buskar är hösten en optimal tid att plantera. Träd och buskar kan planteras så länge det inte är tjäle i marken. Så i söder kan de ofta planteras fram till november och i norr till mitten av oktober. Plantor som planteras under hösten börjar växa tidigare på våren än de som planterats på våren.

Tips värda att tänka på:
1. Undersök hur din växt vill stå och vilken miljö den trivs bäst i.
2. Välj ut en plats för plantering. Träd inte vill stå i vatten eller i sänkor. Ha i beaktande att det bör finnas plats för trädet att växa på platsen där det står. Rotsystemet blir lika stort som två vuxna trädkronor.
3. Gropen bör vara minst dubbelt så stor som emballaget/krukan. Gör gropen hellre bred än djup då rötterna lättare kan breda ut sig. Om rötterna är ihop snurrade så lösgör dem försiktigt.
4. Blanda planteringsjord och den uppgrävda jorden 50/50 tryck till jorden runt trädet så det står stadigt.
5. Vattna ordentligt. Innan du påbörjar hela planterings processen så se till att trädet fått stå i vatten en stund så det hunnit suga åt sig den vätska det behöver.
6. Om det är en ganska blåsig plats trädet ska stå på så kan det vara bra att stötta upp trädet med några pinnar för att sedan binda fast trädet i pinnarna. Stödet kan tas bort efter ca 2 år.

Hållbarhetslöfte

Läs mer