Jord

Olika växter har olika krav på växtbäddens jordsammansättning och pH. Växter som rhododendron trivs bäst på sura jordar och rosor trivs bäst i en näringsrik och lerhaltig jord. Hasselfors Garden har därför tagit fram anläggningsjordar för rabatter som täcker olika växtgruppers specifika behov och ger en säker etablering.